Heden+Verleden=Toekomst

In De Staat van de Dag laat zangeres Nynke Laverman de stem van een voorouder horen die uitleg geeft over keuzes die haar tijdgenoten en zij maakten in de 21e eeuw als Homo Economic. De eeuw waarin het kapitalisme de heilige graal was waarmee de mens de aardbol als gastheer uitputte en het menselijke leven erbij. Terugkijkend ziet deze voorouder dat die heilige graal gefaald heeft. Het kon niet zo voortduren, dat geeft ze in retrospectief grif toe. Maar destijds, toen ze middenin dat tumult zat, was het nou eenmaal niet goed mogelijk om de realiteit onder ogen te zien.

To not get lost in the future, you must know the past

Dit vind ik een geweldige boodschap! Want het laat zien hoe belangrijk het is om regelmatig van een afstand naar je leven te kijken en naar de mensen en de wereld om je heen. Zijn we als mensen niet gewoon schatplichtig om dat te doen? Om ons bewust te worden van wat we zaaien en te bekijken wat daar de oogst van is? Om zo stap voor stap innerlijk vrij te worden en verantwoordelijk voor ons doen en laten op aarde? Ik, jij, wij? Voor onszelf, onze naasten, de wereld om ons heen?

De staat van je leven

Als we als mensen nou eens met regelmaat stilstaan bij het leven dat we leiden? Bij de keuzes die we maken, de balans opmaken en ons opnieuw verbinden met wie we zijn en waar we voor staan?  En van daaruit in vol bewustzijn richting kiezen? Biografiewerk integreren in ons leven? Hoe zal dan onze ancestors-boodschap luiden in een volgende eeuw?

 

‘You say growth was my holy grail,
Yes it was, and it failed.
It couldn’t last, I do agree.
But in the middle of the hustle you cannot really see.’
De staat van de dag | Nynke Laverman