Coaching en begeleiding bij stress & burn-out en/of kanker

. Specialistische kennis over begeleiding bij stress & burn-out en kanker.

. Begeleiding op maat

. Voor werkgevers | werknemers | ondernemers

. Focus op ontwikkeling, kwaliteit, doelen, zin en betekenis

. 1e en 2e spoor  |  UWV-Werkfit

. Samenwerking met Re-turn : verzuim- en re-integratiebegeleiding na kanker

. Samenwerking met Liberi Coaching: wandelcoaching bij stress- en burn-out klachten

Coaching bij stress, burn-out en/of kanker

Wanneer je met een ontwrichtende ziekte wordt geconfronteerd, heeft dit gevolgen voor alle levensdomeinen, ook voor dat van je werk. Burn-out of kanker bijvoorbeeld, kunnen een chaos veroorzaken in je leven. Werken krijgt dan vaak een andere prioriteit met mogelijk langdurige uitval tot gevolg. Gelukkig kunnen veel mensen hun werk op enig moment weer oppakken. De meesten willen dat ook.

Werken gaat voor mensen over hun gezonde deel, waar hun kracht zit.

Het gezonde deel gaat over zinvol je tijd invullen, meedoen, waarde creëren en van betekenis zijn. Over jezelf ontwikkelen in de ontmoeting met anderen. Over het in de wereld zetten van kennis, vaardigheden en talenten. En het gaat over geld verdienen en daarmee in je levensonderhoud kunnen voorzien. Om deze en andere redenen hervatten de meeste mensen die ziek worden na verloop van tijd hun werk.

Begeleiding is maatwerk

In mijn re-integratietrajecten zijn doelgerichtheid, overzicht en leiderschap kernwoorden. De focus ligt op ontwikkeling, kwaliteit, het bereiken van doelen, zin en betekenis. Ik hecht veel waarde aan begeleiding op maat. Dit vergroot niet alleen de kansen op een duurzame werkhervatting, het maakt ook dat iemand het pad kiest dat bij hem of haar past.

Of de terugkeer nu in de eigen baan is, elders of niet, begeleiding op maat maakt dat alle betrokken partijen zich gezien weten in het proces van re-integratie. Zeker in het geval van langdurige uitval door ziekte of het risico daarop is dat belangrijk. Mede daardoor is mijn re-integratiebegeleiding voor betrokkenen een steun in de rug en biedt het houvast.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.

‘Ik heb in de gesprekken met Annita warme en betrouwbare steun ervaren. Haar frisse, zorgvuldige inzichten gaven me weer ademruimte in een beklemmende periode.’

– cliënt