De laatste maand van het jaar

Een terugblik op wat was en een glimp van wat komen gaat.

Inspiratie voor groepen

In mijn coachpraktijk organiseer ik bijeenkomsten voor groepen over verschillende thema’s. Deze hebben betrekking op leven en/of werk en hoe jij je daar als mens in beweegt en toe verhoudt.  De vragen en thema’s waarmee ik werk zijn vaak universeel en voor veel mensen herkenbaar.  Niet zelden raken ze direct aan de actualiteit.

De ontmoeting  

In de ontmoeting met anderen kun je jezelf als mens ontmoeten. Vaak zijn we geneigd om in de interactie met iets of iemand de blik naar buiten te richten en wat er vanbinnen gebeurt te projecteren op de ander. Terwijl op dat moment in jezelf iets gebeurt waar het eigenlijk echt om gaat.

Daar waar in jezelf iets geraakt wordt, bevindt zich de bron voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De kans om jezelf te zien. Om je van daaruit (opnieuw) te verbinden met de ander.

De ontmoeting is voor mij van grote betekenis als het gaat om leren in leven en werk. De ontmoeting staat ook centraal in mijn bijeenkomsten met groepen. Elkaar ontmoeten begint met jezelf ontmoeten. Jezelf zien in het licht van de ander, kwetsbaar durven zijn, luisteren, nieuwsgierig zijn, de ander zien door je eigen ogen en van daaruit werkelijk verbinden. Magisch als dat lukt!

Werkvormen

In de bijeenkomsten staat de ontmoeting en het gesprek met elkaar centraal. Ik werk een op een, in duo’s en kleine groepjes. Hierbij laat ik me inspireren door inzichten uit en ervaring met onder andere de levensloopkunde (Biografiek), secure base leiderschap en systemisch coachen.

Levensloopkunde | elke fase in de levensloop biedt andere mogelijkheden en uitdagingen voor de groei en ontwikkeling van je karakter en individualiteit. De ontwikkeling van liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin essentieel.

Secure Base leiderschap |  een secure base is een bron waardoor we ons welkom voelen en die ons inspireert en aanmoedigt om in verbinding de uitdagingen die het leven biedt aan te gaan. Secure base leiderschap gaat over verbinding maken met je eigen kwetsbaarheid en van daaruit anderen helpen in hun proces van keuzevrijheid en verandering. Een secure base nodigt anderen uit te experimenteren, fouten te maken, lef en veerkracht te ontwikkelen, zich met anderen te verbinden en hun potentieel aan te spreken.

Systemisch coachen | de kunst en kunde om samen met een persoon of groep de verborgen patronen en dynamieken in de systemen waar iemand deel van is boven water en hanteer te maken. Het doel hiervan is om de natuurlijke plek in het systeem te vinden en van daaruit de energie te laten stromen.

Thema op maat

Wil je meer informatie over inspiratiebijeenkomsten? Heb je een thema waarmee je in een kleine groep aan de slag wilt gaan, bijvoorbeeld door middel van autobiografisch schrijven? Neem contact op, we verkennen de behoefte en bespreken de mogelijkheden!

‘De ontmoeting geeft ruimte voor nieuwe ervaringen en inzichten. Hiermee realiseer je jezelf en help je anderen zichzelf te realiseren in de wereld.’

– Wibe Veenbaas