. Annita Ingrid Lageweg

. Dokkum | 1965

. Geboren en getogen Friezin | wereldburger

. Coach | gesprekspartner | schrijfcoach | schrijfster

. Kijkt vanuit personalistisch perspectief naar de ontwikkeling van mensen in hun leven en loopbaan

. Getrouwd, multicultureel gezin

. Moeder van een zelfbewuste zoon en dochter

. Trotse eigenaar van twee eigenzinnige Weimaranerdames

. Binnen– en buitenmens

. Idealen: dat we als mensen innerlijk vrij worden en ons in vrijheid verbinden met de wereld om ons heen.

. Belangrijke waarden: loyaliteit | toewijding | trouw

Over mij

Ik ben een losmaker die orde schept en woorden vindt waardoor mensen opstaan in echtheid. Dit is mijn roeping en wat ik in de wereld zet, professioneel en privé.

Mensen worden zichtbaar door de vragen die ze hebben uit te spreken en door de woorden te vinden die uitdrukken wie ze echt zijn. In die ontmoeting mag ik een spiegel en een sparringpartner zijn, kan ik inzichten brengen en een samenhangend geheel laten ontdekken in verschillende gebeurtenissen op de levenslijn. Zo ontstaat orde en krijgt iemand (weer) houvast.

Door open te staan voor vragen en antwoorden zie ik dat mensen kracht vinden om zich te ontwikkelen en verder te gaan. Het is mooi wanneer het lukt om samen stil te staan. Om zicht te krijgen op waar iemand staat op zijn levenslijn. Terug te kijken. Rode draden te zien. Houvast te vinden. Voorwaarts bewegen. Betekenis geven. Zinvol. Mijn werk.

Weet wat jou voorwaarts drijft en wat jou tegenhoudt, en kies het pad dat naar wijsheid leidt

Deze woorden van Buddha zijn mij op het lijf geschreven. Ik geloof dat zelfkennis, jezelf leren kennen de bron is van alle wijsheid en aan de basis ligt van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wanneer je weet wat jou drijft om dingen te ondernemen en doelen na te streven, kun je richting kiezen in je leven. Simpeler gezegd: als je weet waarvoor je ’s ochtends uit bed komt, heb je meer zin om op te staan.

Jezelf leren kennen betekent voor mij ook ontdekken wat jou belemmert op je pad en door oude pijn en verdriet onder ogen te komen, hieraan werken en het omvormen. Dit maakt de weg vrij zodat je vanuit verbinding met jezelf de verbinding kunt aangaan met mensen en dingen om je heen.

Leven met de vragen

Zolang ik het me herinner, leef ik met vragen. Deze heb ik nodig om mezelf, anderen en de wereld om me heen beter te leren kennen. Ik ben zeer onderzoekend ingesteld en geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Hoe mens te zijn, met alle bochten en kronkels op je levenspad, is een van de kernvragen in mijn leven en een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Vragen en luisteren zijn mijn belangrijkste tools. Bij de bank waar ik jaren werkte, kwam ik zo aan relevante informatie waarmee ik klanten kon helpen. In mijn werk als journaliste en schrijfster was dit een onmisbare combinatie in interviews. En in mijn rol als coach en begeleider helpt vragen stellen, luisteren en teruggeven me om een gids te zijn voor anderen als zij met hun vragen bij mij komen.

Moed is niet bang zijn om bang te zijn

Je persoonlijke vraag voorleggen aan een ander is niet gemakkelijk. Daar is moed voor nodig, dat weet ik uit ervaring. Met innerlijke vragen geef je iets prijs van jezelf. Daar is een veilige ruimte voor nodig en vertrouwen. Elke keer als dat lukt in een gesprek, wordt dit rijk en voedend.

Samenhang en betekenis

Mensenlevens krijgen vorm door overgangsfasen, veranderingen en ontwikkeling. Terugkijkend is samenhang te zien en kunnen gebeurtenissen nieuwe betekenis krijgen. Ook ogenschijnlijk onbelangrijke dingen kunnen in retrospectief bepalend blijken voor het huidige leven. Doordat ik veel aan levensfasen onderzoek heb gedaan, zie ik dat ook in mijn eigen leven.

Zo leerde ik dat gebeurtenissen in mijn leven deel zijn van een unieke reeks die mijn biografie vormt en ook dat daarin verbanden en rode draden te ontdekken zijn. Naar mate in ouder word en meer inzicht krijg in mijn eigen verhaal, geeft juist dat mij richting en vertrouwen.

Verbanden en rode draden

Door kleine en grote gebeurtenissen in mijn levensloop in kaart te brengen, kreeg ik meer houvast. Het heeft me ook moed gegeven om door te gaan, hoe moeilijk het leven soms ook is. In mijn werk heb ik een manier gevonden om samenhang te creëren in de verhalen van anderen zodat zij weer in verbinding kunnen komen met zichzelf en de wereld om hen heen. Dat brengt me ook steeds dichter bij mijn eigen kern. De perfecte reden om mezelf persoonlijk en professioneel steeds verder te ontwikkelen.

 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op via mail of telefoon.

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.’

– Socrates