. Annita Ingrid Lageweg

. Dokkum | 1965

. Geboren en getogen Friezin | wereldburger

. Coach & counselor | sparringpartner |

. Kijkt naar de hele mens en naar de ontwikkeling in leven en loopbaan

. Getrouwd, multicultureel gezin

. Moeder van een zelfbewuste zoon en dochter

. Trotse bazin van twee eigenzinnige Weimaraners

. Binnen– en buitenmens

. Idealen: de geestelijke bewustwording van de mensheid | dat we als mensen innerlijk schoon worden en ons in vrijheid verbinden met de wereld om ons heen.

. Belangrijke waarden: loyaliteit | toewijding | trouw

Over mij

Zo lang ik het me kan herinneren zijn vragen stellen, observeren en luisteren dingen die ik graag doe en goed kan. Voor mij zijn het onmisbare instrumenten om het leven te kunnen duiden.  Ze zijn bovendien de ingang naar het verhaal van de ander. Door ervaring weet ik dat we als mens zichtbaar kunnen worden door de vragen die we hebben uit te spreken en een luisterend oor te vinden waar ze kunnen binnenkomen.

In de ontmoeting met een ander, kun je zien wie jij echt bent. Elke vraag biedt aanknopingspunten voor een gesprek. Vaak zijn het de innerlijke vragen die het moeilijkst zijn om te stellen. Juist daarmee zijn we zo kwetsbaar en laten we zien wie we echt zijn.

Ik ben een losmaker die ordent en woorden vindt op de weg naar echtheid. 

Dit is mijn roeping. Van jongs af aan ben ik onderzoekend ingesteld en naar mate ik ouder werd kreeg dat vorm in oprechte interesse voor wat mensen beweegt. Hoe mens te zijn, met alle bochten en kronkels op je levenspad, is een van de kernvragen in mijn leven en een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Bij de bank waar ik werkte, brachten vragen me bij informatie waarmee ik klanten kon helpen. In mijn werk als journalist waren vragen de richtinggevers in interviews. En als coach en begeleider helpt vragen stellen, luisteren en teruggeven me om een gids te zijn voor anderen als zij met hun vragen bij mij komen.

Mijn kracht is dat ik geen enkele vraag vreemd vind. Door open te staan voor elke vraag durven mensen hun vragen te stellen. Het is mooi wanneer het lukt om zo in gesprek te komen. Om samen stil te staan en te kijken wat er is. Om daarmee zicht te krijgen op waar iemand staat op zijn levenslijn, terug te kijken en rode draden te zien. Om daarmee houvast te vinden en vooruit te gaan. Voor mij is het van grote waarde om zo van betekenis te zijn, in mijn leven en werk.

Ik weet dat een persoonlijke vraag voorleggen aan een ander moeilijk kan zijn. Daar is moed voor nodig, weet ik uit ervaring. Door je innerlijke vragen te uiten geef je iets prijs van jezelf. Dat maakt je kwetsbaar.

Moed is niet bang zijn om bang te zijn

Een gesprek van mens tot mens vraagt om een veilige ruimte en iemand op wie je kunt vertrouwen. Iemand die luistert naar jouw verhaal en in het teruggeven aansluit op wat jij vertelt. Die durft aan te haken bij wat bij jou schuurt en je uitdaagt om stappen te zetten op de weg die voor je ligt. En die stil kan zijn wanneer het gesprek daar om vraagt. Door mijn professionele en levenservaring en de feedback die ik van anderen krijg, weet ik dat ik zo iemand voor je kan zijn.

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.’

– Socrates