. Annita Ingrid Lageweg

. Dokkum | 1965

. Geboren en getogen Friezin | wereldburger

. Coach & counselor | sparringpartner |

. Kijkt naar de hele mens en naar de ontwikkeling in leven en loopbaan

. Getrouwd, multicultureel gezin

. Moeder van een zelfbewuste zoon en dochter

. Trotse bazin van twee eigenzinnige Weimaraners

. Binnen– en buitenmens

. Idealen: vrijheid, gelijkheid en broederschap

. Belangrijke waarden: autonomie | toewijding | trouw

Over mij

Zo lang ik het me kan herinneren zijn vragen stellen, observeren en luisteren dingen die ik van nature doe. Vragen stellen en luisteren zijn voor mij onmisbare instrumenten om te begrijpen wat er in en om me heen gebeurt. Het is bovendien de ingang naar de verhalen van en de verbinding met anderen.

Door ervaring weet ik dat we als mensen zichtbaar kunnen worden en erkenning kunnen vinden als we de vragen die in ons leven uiten bij iemand die oprecht kan luisteren. In zo’n ontmoeting met een ander, kun je als mens zien wie je echt bent en wat er toe doet.

Ik ben een losmaker die ordent en woorden vindt op de weg naar echtheid.

Deze zin gaat over mijn roeping. Van jongs af aan ben ik onderzoekend ingesteld en naar mate ik ouder werd kreeg dat vorm in oprechte interesse voor wat mensen beweegt. Hoe mens te zijn, met alle bochten en kronkels op je levenspad, is een van de kernvragen in mijn leven en een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Mijn kracht is dat ik goed kan luisteren en geen enkele vraag vreemd vind. Door open te staan voor elke vraag, vertrouwen mensen deze aan mij toe. Het biedt een opening voor verbindende en voedende gesprekken.

Moed is niet bang zijn om bang te zijn

Een persoonlijke vraag voorleggen aan een ander is een moedig besluit. Je geeft iets prijs van jezelf en dat maakt jou als mens ook kwetsbaar. In mijn persoonlijke en professionele leven heb ik mezelf steeds mede op die manier ontwikkeld. Het is waardevol om zo ook van betekenis te kunnen zijn voor anderen.

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.’

– Socrates